page-banner

سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات متداول

س Fالات متداول

1. زمان م ofثر هر نقل قول چقدر است؟

3 روز

2. چه قسمتهایی از مشخصات محصول را می توان تغییر داد؟

طول ، عرض ، ضخامت یا وزن ، روش بسته بندی ، الگوی چاپ ، مقدار رنگ الگو.

3. آیا می توانید به من در طراحی الگوها کمک کنید؟

پس از ثبت سفارش ، می توانیم الگوها را به صورت رایگان با توجه به ایده ها و الهام شما طراحی کنیم.

4. آیا می توانید آزمایش انجام دهید؟

محصولات را می توان با توجه به نیاز شما آزمایش کرد. آژانس تست را می توان با توجه به نیاز شما انتخاب کرد.

میخواهی با ما کار کنی؟