صفحه بنر

اخبار شرکت

  • جهت تحول شرکت

    با آلودگی کیسه های پلاستیکی به محیط زیست و اقیانوس، به سیاست های کشور در مورد کیسه های پلاستیکی پاسخ دهید.شرکت ما در نظر دارد ظرف شش ماه یا یک سال تحول محصول را انجام دهد.محصولات کیسه های پلاستیکی تجزیه پذیر را به شدت تبلیغ کنید.این 80 درصد از کل حرفه ای را تشکیل می دهد ...
    ادامه مطلب